ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỦA PRIME COMMERCE

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Prime Commerce Việt Nam và Khách hàng hoặc Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà Khách hàng đại diện. 

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Prime Commerce, Khách hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Khách hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của Prime Commerce, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống của Prime Commerce. 

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của Prime Commerce và Khách hàng, hoặc tổ chức do Khách hàng đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Prime Commerce bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách hàng. 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG 

1.1. Prime Commerce là chủ sở hữu hợp pháp đối với dịch vụ, phần mềm được mô tả trên website theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác.  

1.2. Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Prime Commercce hoặc bên thứ ba cấp phép cho Prime Commerce. Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Prime Commerce và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. 

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Prime Commerce là xâm phạm quyền của Prime Commerce. Prime Commerce có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có). 

ĐIỀU 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

2.1. Trách nhiệm: 

– Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu Prime Commerce thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. 

– Prime Commerce có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, sử dụng thông tin trái phép, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép 

– Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:  

+ Thông tin cá nhân của khách hàng trên primecommerce.asia được Prime Commerce cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. 

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Prime Commerce sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. 

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Prime Commerce. 

+ Ban quản lý Prime Commerce yêu cầu các cá nhân khi trở thành Khách hàng của công ty, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Prime Commerce không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 2.2. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân: 

– Khách hàng có quyền yêu cầu Prime Commerce thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.  

– Prime Commerce có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân. Khách hàng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Prime Commerce hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Khách hàng đưa lên website. 

ĐIỀU 3. DỊCH VỤ CỦA PRIME COMMERCE 

3.1. Khi Khách hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, Prime Commerce cấp cho Khách hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của Prime Commerce trong thời hạn của Thỏa Thuận này. 

3.2. Các dịch vụ mà Prime Commerce có thể cung cấp cho Khách hàng bao gồm toàn bộ các dịch vụ được Prime Commerce công bố công khai tại website primecommerce.asia và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm (“Dịch Vụ”). 

3.3. Để sử dụng các Dịch Vụ của Prime Commerce, Khách hàng cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của Prime Commerce và thực hiện thanh toán đầy đủ cho Prime Commerce. 

ĐIỀU 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA PRIME COMMERCE 

4.1. Website primecommerce.asia cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Prime Commerce, Prime Commerce sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 

4.2. Khi thực hiện các giao dịch trên website primecommerce.asia, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. 

4.3. Ban quản lý website Prime Commerce cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác ảnh hưởng đến việc sử dụng của khách hàng thì khách hàng thông báo cho Ban quản lý website qua địa chỉ email: [email protected], chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng. Tuy nhiên, Ban quản lý website Prime Commerce sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra. 

ĐIỀU 5. HÀNH VI BỊ CẤM 

5.1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích: 

(a) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; 

(b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

(c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; 

(d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; 

(e) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; 

(f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

5.2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. 

5.3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

5.4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5.5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 

5.6. Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; 

5.7. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 

6.1. Khách hàng có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Khách hàng để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này. 

6.2. Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng, Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Khách hàng; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Khách hàng đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. 

6.3. Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng, Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào. Trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì Prime Commerce có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Khách hàng, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Khách hàng đang chứa đựng tại Prime Commerce và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán trước cho Prime Commerce sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào. 

6.4. Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do Prime Commerce cung cấp cho Khách hàng kèm theo Dịch Vụ của Prime Commerce, Khách hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Khách hàng cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, dịch vụ của Prime Commerce đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Khách hàng sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của Prime Commerce hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, dịch vụ của Prime Commerce không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và/hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, Prime Commerce sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho Khách hàng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng. 

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG 

7.1. Khách hàng theo đây đồng ý rằng, Prime Commerce chỉ là bên cung ứng dịch vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu được đưa vào, truyền dẫn, phân phối (sau đây gọi chung là “Data”) đều do Khách hàng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Khách hàng). Vì vậy, Khách hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng: 

(a) Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp của toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của Prime Commerce. 

(b) Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của Prime Commerce sẽ: (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng virut máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng. 

(c) Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ CDN, Khách hàng theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng dịch vụ cho Prime Commerce được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và Prime Commerce được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Khách hàng trên từng ISP. 

7.2. Trường hợp Prime Commerce phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết nêu trên thì Vindadata sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh bảo, yêu cầu này cho Khách hàng. Khách hàng cam kết tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo Prime Commerce sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Khách hàng không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc Prime Commerce có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng thì Prime Commerce có quyền đơn phương ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Khách hàng mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Khách hàng yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của Prime Commerce, Khách hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên. 

7.3. Prime Commerce cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của Prime Commerce. Prime Commerce sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toàn án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, Prime Commerce sẽ thông báo đến cho Khách hàng trong một thời gian hợp lý ngay khi nhận được thông báo từ Toàn án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

ĐIỀU 8. THANH TOÁN 

8.1. Thanh toán giữa người mua – người bán (Khách hàng và Nhà Bán hàng) 

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên primecommerce.asia 
Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán với Prime Commerce. 
Bước 3: Prime Commerce chuyển thông tin đơn hàng và tài khoản sử dụng qua thư điện tử cho Khách hàng  
Bước 4: Khách hàng nhận hàng, xác nhận hoàn tất giao hàng và thanh toán đơn hàng (nếu chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng). 

8.2. Cước phí sử dụng: 

Cước sử dụng phần mềm được tính theo gói dịch vụ hoặc theo số tháng sử dụng và được quy định chi tiết trên phần giá dịch vụ tại website  primecommerce.asia 

8.3. Hình thức thanh toán: 

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin thanh toán được ghi chú trong đơn hàng.  

  • Bằng chuyển khoản:  

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM 

Số tài khoản:  101 3838 770 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 

  • Bằng tiền mặt: 

Địa chỉ: 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

  • Thời gian thanh toán: Thời gian thanh toán giữa 2 bên sẽ được quy định cụ thể trong thỏa thuận hợp tác đã được hai bên thống nhất ký kết. 

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG 

9.1. Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên trong phạm vi của Thỏa Thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), lỗi của hệ thống máy tính, virut, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng. 

9.2. Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này do ảnh hưởng trực tiếp bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiệc các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này. 

9.3. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) Ngày Làm Việc cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN 

10.1. Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên. 

10.2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Thỏa Thuận này, trừ khi Thỏa Thuận này cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận. 

ĐIỀU 11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN 

11.1. Thời Hạn: 

Thỏa Thuận này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói dịch vụ mà Khách hàng lựa chọn. 

11.2. Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

(a) Khách hàng và Prime Commerce thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng, Thỏa Thuận trước thời hạn; 

(b) Khách hàng hoặc Prime Commerce buộc phải giải thể, phá sản theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

(c) Khách hàng thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào; 

(d) Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, cam đoan, bảo đảm trong Thỏa Thuận này mà không khắc phục trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của bên còn lại. 

ĐIỀU 12. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ 

12.1. Khách hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của Prime Commerce khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của Prime Commerce vì bất kỳ nguyên nhân nào. 

12.2. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, Prime Commerce có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của Prime Commerce sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách hàng. 

ĐIỀU 13. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

13.1. Luật Áp Dụng: Thỏa Thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Thỏa Thuận. 

13.2. Thẩm Quyền Xét Xử: Khách hàng và Prime Commerce đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Khách hàng và Prime Commerce không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Prime Commerce đăng ký trụ sở chính. 

ĐIỀU 14. QUY ĐỊNH CHUNG. 

14.1. Prime Commerce bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ trong đây. 

14.2. Prime Commerce có thể điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa lên Trang Web này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ cấu thành việc Khách hàng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa đó. 

Khách hàng không được chuyển nhượng, cấp phép con hay chuyển giao bất kỳ quyền nào đã cấp cho Khách hàng theo đây hoặc lập hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng. 

Không nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành sự hợp tác, liên doanh hay quan hệ người ủy thác – đại lý giữa Khách hàng và Prime Commerce, cũng không cho phép Khách hàng chịu bất kỳ chi phí hay trách nhiệm pháp lý nào thay mặt Prime Commerce. 

14.3. Việc Prime Commerce, vào bất kỳ lúc nào, không yêu cầu thực hiện bất kỳ quy định nào trong đây sẽ không ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào đến quyền của nó sau này được thực thi quy định đó trừ phi có văn bản miễn áp dụng quy định đó. 

14.4. Các Điều Khoản Dịch Vụ này chỉ nhằm vì lợi ích của Khách hàng và của chúng tôi và không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Prime Commerce (và từng người thừa nhiệm và người được chỉ định của Prime Commerce và các công ty liên kết và các công ty con của nó). 

14.5. Các điều khoản được đặt ra trong các Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ thỏa thuận và chính xác nào được đưa vào hoặc tham chiếu trong các các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và cam kết của các bên về Các Dịch Vụ và Trang Web này và thay thế bất kỳ thỏa thuận hay cam kết nào trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các bên theo đây loại trừ tất cả các điều khoản bất thành văn. Khi ký kết thỏa thuận được tạo thành bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên đã không dựa vào bất kỳ phát biểu, đảm bảo, cam quan, cam kết, hứa hẹn nào của bất kỳ cá nhân nào ngoài trường hợp được quy định rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Mỗi bên khước từ, không rút lại và vô điều kiện, mọi khiếu kiện, quyền và quyền được bồi thường mà nếu không có Phần này có thể đã có liên quan đến bất kỳ quy định nào phía trên. 14.6. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể không được phủ nhận, giải thích hay bổ sung bởi bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận nào trước đây, bất kỳ thỏa thuận miệng đồng thời nào hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nhất quán nào.Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay quay nại nào về các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trên Trang Web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected] 

 
 

 

Try it free trial now for all of Prime Commerce Products.

Easy to manage and accelerate your business growth with 6 online software in Prime Commerce’s Ecosystem.

Banner