Trượt xuống
ISO 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013 quy định các yêu cầu thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của tổ chức. Nó cũng bao gồm các yêu cầu đối với việc đánh giá và xử lý các rủi ro an toàn thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức.​
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành, đưa ra những yêu cầu cơ bản cho một hệ thống quản lý nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.​
Bắt đầu trải nghiệm hệ thống
Trải nghiệm miễn phí hệ sinh thái 6 nền tảng thông minh hoàn toàn miễn với gói Dùng Thử
Đăng ký ngay
Prime Commerce