Liên hệ với chúng tôi

Để được hỗ trợ hoặc tham gia làm đối tác của Prime Commerce.

Địa chỉ

+ Vietnam


207/07 Nguyen Van Thu St, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

+ Singapore


30 Petain Road, Singapore 208099

+ Malaysia


Prime Commerce Sdn.Bhd
Office Address: VO3-06-19, Designer Office(VO3), Lingkaran Sv, Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur.

Liên hệ

+ Tổng đài hỗ trợ


+84 28 665 42 688