Liên hệ với chúng tôi

Để được hỗ trợ hoặc tham gia làm đối tác của Prime Commerce.

Địa chỉ

+ Vietnam


84P Nguyen Dinh Chieu St, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

+ Singapore


30 Petain Road, Singapore 208099

+ Malaysia


Prime Commerce Sdn.
Bhd. Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

Liên hệ

+ Tổng đài hỗ trợ


+84 28 665 42 688

Liên hệ hỗ trợ

Hãy cho chúng tôi biết câu hỏi và phản hồi của bạn về Prime Commerce

Thông tin bắt buộc