Làm thế nào để thêm và sửa danh mục sản phẩm trên website trong Prime Web? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm và sửa danh mục sản phẩm trên website trong Prime Web?

Cách thêm danh mục sản phẩm trên website trong hệ thống Prime Web

Để thêm danh mục sản phẩm mới vào website trong hệ thống Prime Web, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Web, ở cột danh mục bên trái, chọn danh mục Product -> Product Category.

Bước 2:
Sau khi chọn mục Product Category, màn hình sẽ hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm hiện có trong hệ thống. Tại đây, người dùng nhấn chọn nút Add new product category để bắt đầu thêm danh mục sản phẩm mới.

Ngoài ra tại mục danh sách danh mục sản phẩm, người dùng cũng có thể:
- Nhập các thông tin như: ID, tên danh mục sản phẩm vào thanh công cụ tìm kiếm, sau đó chọn nút Search để tìm kiếm.
- Điều chỉnh trạng thái của danh mục (hiển thị hoặc không hiển thị).
- Xóa danh mục sản phẩm

Danh sách các danh mục sản phẩm hiện có trên website trong hệ thống Prime Web

Bước 3:
Sau khi chọn nút Add new product category, màn hình sẽ hiển thị mục thông tin chi tiết của danh mục sản phẩm, tại đây, người dùng có thể nhập các thông tin bao gồm:
- Tên danh mục sản phẩm
- Danh mục lớn chứa danh mục sản phẩm này (Nếu có)
- Mô tả danh mục sản phẩm
- Hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm
- SEO: từ khóa giúp tối ưu hóa tìm kiếm

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập các thông tin trên, người dùng có thể:
- Chọn nút Save để hoàn tất thao tác thêm danh mục sản phẩm mới vào website trên Prime Web.
- Chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác.

Mục thông tin chi tiết của danh mục sản phẩm trong Prime Web

Cách chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm trên website trong hệ thống Prime Web

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Web, ở cột danh mục bên trái, chọn danh mục Product -> Product Category.

Bước 2:
Sau khi chọn mục Product Category, màn hình sẽ hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm hiện có trong hệ thống. Tại đây, người dùng nhấn chọn vào tên danh mục muốn chỉnh sửa.

Danh sách các danh mục sản phẩm hiện có trên website trong hệ thống Prime Web

Bước 3:
Lúc này, màn hình sẽ hiển thị khung chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm, người dùng có thể sửa các thông tin:
- Tên danh mục sản phẩm
- Danh mục lớn chứa danh mục sản phẩm này (Nếu có)
- Mô tả danh mục sản phẩm
- Hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm
- SEO: từ khóa giúp tối ưu hóa tìm kiếm

Bước 4:
Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng nhấn chọn nút Save để lưu thông tin chỉnh sửa, nhấn nút Cancel để hủy bỏ chỉnh sửa.

Mục chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm trong Prime Web

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0