Làm thế nào để thêm thương hiệu mới vào Prime Influencers? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm thương hiệu mới vào Prime Influencers?

Có 2 hướng để thêm thương hiệu mới vào hệ thống:
- Thêm thương hiệu mới vào danh sách cá nhân.
- Thêm thương hiệu mới vào danh sách đối thủ cạnh tranh
.

Cách thêm thương hiệu mới vào danh sách cá nhân trong hệ thống Prime Influencers

Để thêm thương hiệu, nhãn hàng mới vào danh sách cá nhân trong hệ thống Prime Influencers, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Influencers, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Brands (thương hiệu). Trong danh mục này tiếp tục có 2 danh mục con: Your brands; Competitors. Lúc này, chọn mục Your brands.

Bước 2:
Sau khi chọn danh mục Your brands, người dùng sẽ được đưa đến giao diện chính của danh mục này. Lúc này, người dùng chọn nút Add new nằm bên phải màn hình để bắt đầu tạo chiến dịch.

Giao diện chính của mục Your brand trong Prime Influencers

Bước 3:
Sau khi chọn nút Add new, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ chèn liên kết. Người dùng nhập liên kết URL của trang Facebook của nhãn hàng muốn thêm vào thanh liên kết. Sau đó chọn nút Next step để chuyển sang bước tiếp theo.

Cửa sổ chèn liên kết của mục Your brands trong Prime Influencers

Bước 4:
Sau khi chọn nút Next step, cửa sổ chèn liên kết sẽ chuyển sang giao diện hiển thị thông tin chung của thương hiệu vừa được thêm, bao gồm: Lượt like, số lượng người follow, lượng tương tác.
Sau khi kiểm tra xong các thông tin trên, người dùng có thể:
- Chọn nút Next step để hoàn tất thao tác thêm thương hiệu mới vào hệ thống Prime Influencers.
- Chọn nút Go back để quay về bước thao tác trước đó.

Cửa sổ hiển thị thông tin chung của thương hiệu trong mục Your brands của Prime Influencers

Bước 5:
Khi thao tác thêm thương hiệu mới vào hệ thống hoàn tất, màn hình sẽ chuyển sang giao diện hiển thị thông tin chi tiết về thương hiệu đó. Bây giờ người dùng có thể xem: Overview, Bài đăng, Bài đăng ảnh hưởng và Chiến dịch.

Giao diện hiển thị thông tin chi tiết về thương hiệu trong Prime Influencers

Cách thêm thương hiệu mới vào danh sách đối thủ cạnh tranh trong hệ thống Prime Influencers

Để thêm thương hiệu, nhãn hàng mới vào danh sách cá nhân trong hệ thống Prime Influencers, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Influencers, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Brands (thương hiệu). Trong danh mục này tiếp tục có 2 danh mục con: Your brands; Competitors. Lúc này, chọn mục Competitors.

Bước 2:
Sau khi chọn danh mục Competitors, người dùng sẽ được đưa đến giao diện chính của danh mục này. Lúc này, người dùng chọn nút Add new nằm bên phải màn hình để bắt đầu tạo chiến dịch.

Giao diện chính của mục Competitors trong Prime Influencers

Từ bước 3 trở đi, thực hiện tương tự các bước của thêm thương hiệu mới vào danh sách cá nhân trong hệ thống Prime Influencers.

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0