Làm thế nào để thêm sản phẩm và xuất danh sách sản phẩm bằng Excel trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm sản phẩm và xuất danh sách sản phẩm bằng Excel trong Prime POS?

Cách thêm sản phẩm bằng file Excel trong Prime POS

Để thêm sản phẩm bằng file Excel trong Prime POS, thực hiện các thao tác sau (tham khảo hình bên dưới):
Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các danh mục ở bên trái màn hình, chọn mục Sản phẩm.

Bước 2.
Sau khi chọn Sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Sản phẩm, tại đây, chọn nút Thêm từ Excel

Giao diện của danh mục sản phẩm trong Prime POS

Bước 3:
Sau khi chọn Thêm từ Excel, người dùng sẽ được đưa sang khung cửa sổ để tải file Excel lên hệ thống. Tại đây, chọn Upload file để chọn và tải file Excel cần tải lên hệ thống (tham khảo hình bên dưới).

Bước 4:
Sau khi hoàn tất chọn và tải file Excel lên hệ thống, chọn Nhập để hoàn tất quá trình, chọn Thoát để hủy thao tác.

Cửa sổ Upload file Excel trong Prime POS

Cách xuất danh sách sản phẩm bằng Excel POS

Để xuất danh sách sản phẩm dưới định dạng Excel và lưu về thiết bị, thực hiện thao tác sau (tham khảo hình bên dưới):
Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các danh mục ở bên trái màn hình, chọn Sản phẩm

Bước 2.
Sau khi chọn Sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Sản phẩm, tại đây, chọn nút Xuất file Excel

Giao diện của danh mục sản phẩm trong Prime POS

Ngay khi chọn xong, hệ thống sẽ tự động xuất danh sách sản phẩm dưới định dạng file Excel và tự động lưu về thiết bị, khi hoàn tất, một cửa sổ xác nhận quá trình lưu hoàn tất sẽ hiện ra.

Cửa sổ xác nhận tải xuống thành công trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0