Làm thế nào để thêm sản phẩm mới vào hệ thống trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm sản phẩm mới vào hệ thống trong Prime POS?

Cách thêm sản phẩm mới vào hệ thống trong Prime POS

Để thêm sản phẩm mới vào danh sách sản phẩm và kho hàng trong Prime POS, hãy thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các tính năng ở bên trái màn hình, chọn mục Sản phẩm.

Bước 2.
Sau khi chọn Sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Sản phẩm, tại đây, chọn nút Thêm sản phẩm.

Giao diện của danh mục sản phẩm trong Prime POS

Bước 3:
Sau khi chọn Thêm sản phẩm, người dùng sẽ được đưa sang khung cửa sổ thông tin sản phẩm, tại đây, điền đầy đủ các thông tin cần thiết cho sản phẩm (tham khảo hình bên dưới), bao gồm:
- Tên sản phẩm: Nhập tên sản phẩm
- Giá vốn: Nhập giá vốn của sản phẩm
- Giá bán: Nhập giá bán ra của sản phẩm
- Tồn kho: Nhập số lượng tồn kho của sản phẩm
- Hình ảnh: Xem hình ảnh minh họa sản phẩm hiện tại và thay đổi hình ảnh mới (không bắt buộc)
- Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm/ danh mục sản phẩm cho sản phẩm
- Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp của sản phẩm
- Ghi chú: Nhập ghi chú cho sản phẩm
- Thông tin mở rộng: Chọn vào đây để thêm số lượng tồn kho tối thiếu (không bắt buộc)

Bước 4:
Sau khi hoàn tất điền đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng có thể:
- Chọn Lưu để Lưu thông tin vào hệ thống
- Chọn Lưu và thêm mới để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới
- Chọn Thoát để hủy bỏ thao tác

Cửa sổ thông tin sản phẩm trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0