Làm thế nào để thêm mới nhà cung cấp và xóa nhà cung cấp trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm mới nhà cung cấp và xóa nhà cung cấp trong Prime POS?

Cách thêm mới nhà cung cấp trong Prime POS

Có 2 cách để thêm nhà cung cấp mới vào hệ thống Prime POS: thêm nhà cung cấp trực tiếp trên hệ thống thêm nhà cung cấp từ danh sách Excel trên thiết bị.

1. Thêm nhà cung cấp mới trực tiếp trên hệ thống:

Để thêm thông tin nhà cung cấp mới vào hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Nhà cung cấp.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách nhà cung cấp bên phải màn hình, chọn nút Thêm nhà cung cấp.

Bước 3:
Ngay sau khi chọn nút Thêm nhà cung cấp, một cửa sổ để thêm thông tin nhà cung cấp sẽ được hiển thị. Tại đây, người dùng nhập các thông tin cần thiết, bao gồm:
- Tên nhà cung cấp
- Số điện thoại liên lạc của nhà cung cấp
- Người đại diện: Nhập họ và tên của người đại diện cho nhà cung cấp
- Nhập tên hãng sản xuất của nhà cung cấp
- Email của nhà cung cấp
Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn mục Thông tin mở rộng để nhập thêm thông tin khác: Quận/ huyện, Tỉnh/ thành phố, sinh nhật, ghi chú.

Bước 4:
Sau khi đã hoàn tất nhập các thông tin cần thiết, người dùng có thể:
Chọn nút Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp vào hệ thống.
Chọn nút Lưu và thêm mới để lưu thông tin và tiếp tục quá trình thêm nhà cung cấp mới vào hệ thống Prime POS.
Chọn nút Đóng để hủy bỏ thao tác.

Giao diện chính của danh mục Khách hàng - thêm khách hàng trong Prime POS

2. Thêm nhà cung cấp từ danh sách Excel trên thiết bị:

Để thêm thông tin nhà cung cấp mới vào hệ thống Prime POS bằng file Excel trên thiết bị, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Nhà cung cấp.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách nhà cung cấp bên phải màn hình, chọn nút Thêm từ Excel.

Bước 3:
Ngay sau khi chọn nút Thêm từ Excel, một khung Nhập thông tin từ file Excel sẽ được hiển thị.
Người dùng chọn nút Tải file mẫu về để tham khảo bản Excel mẫu của hệ thống và điều chỉnh file Excel cá nhân theo format của bản mẫu.
Sau cùng, người dùng chọn nút Upload file để tải file Excel từ thiết bị lên hệ thống.

Bước 4:
Sau khi hoàn tất quá trình tải lên, người dùng có thể:
Chọn nút Nhập để hoàn tất quá trình thêm nhà cung cấp từ file Excel lên hệ thống Prime POS.
Chọn nút Đóng để hủy bỏ thao tác.

Giao diện chính của danh mục nhà cung - thêm từ Excel trong Prime POS

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp bằng cách nhấn chọn vào nhà cung cấp đó. Sau khi chọn, màn hình sẽ hiển thị khung thông tin nhà cung cấp, lịch sử bán hàng, trả hàng (xem hình minh họa)

Mục thông tin nhà cung cấp trong hệ thống Prime POS

Người dùng có thể xuất danh sách nhà cung cấp dưới định dạng file Excel bằng cách chọn nút Xuất File Excel. Chọn nút số 1 để điều chỉnh thông tin hiển thị trong danh sách nhà cung cấp.

Nút Xuất file Excel và nút điều chỉnh thông tin hiển thị trong danh mục Nhà cung cấp

Cách xóa nhà cung cấp trong Prime POS:

Để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Nhà cung cấp.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách nhà cung cấp bên phải màn hình, chọn nhà cung cấp muốn xóa khỏi hệ thống Prime POS.

Bước 3:
Chọn nút Xóa nhiều để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống Prime POS.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấn chọn cụ thể vào một nhà cung cấp bất kỳ và nhấn nút Xóa để xóa riêng nhà cung cấp đó khỏi hệ thống Prime POS.

Giao diện chính của mục nhà cung cấp trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0