Làm thế nào để thêm mới khách hàng và xóa khách hàng trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm mới khách hàng và xóa khách hàng trong Prime POS?

Cách thêm mới khách hàng trong Prime POS

Có 2 cách để thêm khách hàng mới vào hệ thống Prime POS: thêm khách hàng trực tiếp trên website POS thêm khách hàng từ danh sách Excel trên thiết bị.

1. Thêm khách hàng mới trực tiếp trên website POS:

Để thêm thông tin khách hàng mới vào hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Khách hàng.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách khách hàng bên phải màn hình, chọn nút Thêm khách hàng.

Bước 3:
Ngay sau khi chọn nút Thêm khách hàng, một cửa sổ để thêm thông tin khách hàng sẽ được hiển thị. Tại đây, người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm khách hàng, bao gồm:
- Họ và tên khách hàng
- Giới tính khách hàng
- Số điện thoại liên lạc của khách hàng
- Email của khách hàng
- Ngày sinh của khách hàng
- Địa chỉ cư trú của khách hàng
Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn mục Thông tin mở rộng để nhập thêm thông tin khác: Quận/ huyện, Tỉnh/ thành phố, công ty, ghi chú.

Bước 4:
Sau khi đã hoàn tất nhập các thông tin cần thiết, người dùng có thể:
Chọn nút Lưu để lưu thông tin khách hàng vào hệ thống.
Chọn nút Lưu và thêm mới để lưu và tiếp tục quá trình thêm khách hàng mới vào hệ thống Prime POS.
Chọn nút Đóng để hủy bỏ thao tác.

Giao diện chính của danh mục Khách hàng - thêm khách hàng

2. Thêm khách hàng từ danh sách Excel trên thiết bị:

Để thêm thông tin khách hàng mới vào hệ thống Prime POS bằng file Excel trên thiết bị, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Khách hàng.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách khách hàng bên phải màn hình, chọn nút Thêm từ Excel.

Bước 3:
Ngay sau khi chọn nút Thêm từ Excel, một khung Nhập thông tin từ file Excel sẽ được hiển thị.
Người dùng chọn nút Tải file mẫu về để tham khảo bản Excel mẫu của hệ thống và điều chỉnh file Excel cá nhân theo format của bản mẫu.
Sau cùng, người dùng chọn nút Upload file để tải file Excel từ thiết bị lên hệ thống.

Bước 4:
Sau khi hoàn tất quá trình tải lên, người dùng có thể:
Chọn nút Nhập để hoàn tất quá trình thêm khách hàng từ file Excel lên hệ thống Prime POS.
Chọn nút Đóng để hủy bỏ thao tác.

Giao diện chính của danh mục Khách hàng - thêm từ Excel

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng cách nhấn chọn vào khách hàng đó. Sau khi chọn, màn hình sẽ hiển thị khung thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng và trả hàng của khách (xem hình minh họa)

Mục thông tin khách hàng trong hệ thống Prime POS

Người dùng có thể xuất danh sách khách hàng dưới định dạng file Excel bằng cách chọn nút Xuất File Excel. Chọn nút số 1 để điều chỉnh thông tin hiển thị trong danh sách khách hàng.

Nút Xuất file Excel và nút điều chỉnh thông tin hiển thị trong danh mục Khách hàng

Cách xóa khách hàng trong Prime POS:

Để xóa khách hàng khỏi hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Khách hàng.

Bước 2:
Sau đó, tại mục danh sách khách hàng bên phải màn hình, chọn khách hàng muốn xóa khỏi hệ thống Prime POS.

Bước 3:
Chọn nút Xóa nhiều để xóa khách hàng khỏi hệ thống Prime POS.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấn chọn cụ thể vào một khách hàng nào đó và nhấn nút Xóa để xóa riêng khách hàng đó khỏi hệ thống Prime POS.

Giao diện chính của mục khách hàng trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0