Làm thế nào để thêm mới hoặc xóa người dùng trong Prime Distribution? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm mới hoặc xóa người dùng trong Prime Distribution?

Cách thêm người dùng mới trong Prime Distribution

Để thêm người dùng mới vào trong hệ thống Prime Distribution, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại thanh công cụ ở phía trên của màn hình, chọn vào mục Tài khoản người dùng.
Sau khi nhấn vào Tài khoản người dùng, hệ thống sẽ hiển thị một số danh mục, tại đây, người dùng nhấn chọn danh mục Quản lý người dùng

Giao diện chính của mục Quản lý người dùng trong Prime Distribution

Bước 2:
Tại giao diện chính của mục Quản lý người dùng, chọn nút Người dùng mới ở bên phải màn hình.

Giao diện chính của mục Quản lý người dùng trong Prime Distribution

Bước 3:
Sau khi chọn Người dùng mới, màn hình sẽ hiển thị khung thông tin để người dùng nhập các thông tin cần thiết như:
- Hình ảnh đại diện cho tài khoản
- Tên người dùng
- Tên tài khoản
- Email
- Mật khẩu tài khoản
- Địa chỉ
- Số điện thoại
- Giới tính
- Quyền hạn của tài khoản người dùng trong hệ thống

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập mọi thông tin cần thiết, người dùng chọn nút Hoàn tất để hoàn thành thao tác thêm người dùng vào hệ thống Prime Distribution.

Khung thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống Prime Distribution

Cách xóa người dùng khỏi hệ thống Prime Distribution

Để xóa người dùng khỏi hệ thống Prime Distribution, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của mục Quản lý người dùng, chọn vào dấu - (Nút xóa) ở bên phải màn hình.

Giao diện chính của mục Quản lý người dùng trong Prime Distribution

Bước 2:
Sau khi chọn nút xóa, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận. Tại đây, người dùng có thể:
Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác xóa người dùng trong hệ thống Prime Distribution
Chọn nút Không để hủy bỏ thao tác.

Cửa sổ yêu cầu xác nhận xóa người dùng trong Prime Distribution

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0