Làm thế nào để thêm hoặc xóa phòng/bàn trong Prime POS? (chỉ áp dụng cho phiên bản Food & Beverage) - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm hoặc xóa phòng/bàn trong Prime POS? (chỉ áp dụng cho phiên bản Food & Beverage)

Cách để thêm phòng/ bàn trong hệ thống Prime POS phiên bản Food & Beverage

Để thêm phòng/ bàn mới vào hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Quản lý phòng/ bàn.

Bước 2:
Tại mục danh sách Quản lý phòng/ bàn, chọn nút Thêm phòng/ bàn.

Bước 3:
Ngay sau khi chọn nút Thêm phòng bàn, khung thông tin phòng/ bàn sẽ hiển thị để người dùng có thể nhập các thông tin cần thiết, bao gồm:
- Tên phòng/ bàn: Nhập tên phòng bàn
- Nhóm phòng bàn: Chọn các nhóm phòng/ bàn sẵn có hoặc chọn dấu + ở bên phải thanh tùy chọn để thêm nhóm phòng/ bàn mới.
- Kiểu phòng/ bàn: Chọn một trong hai kiểu sau: Phòng hoặc bàn.
- Số thứ tự: Nhập số thứ tự cho phòng/ bàn.
- Số người tối đa: Nhập số người tối đa trong một phòng/ bàn
- Ghi chú: Nhập thêm ghi chú cho phòng bàn

Bước 4:
Sau khi hoàn thành nhập các thông tin cần thiết, người dùng có thể:
Chọn nút Lưu để lưu thông tin phòng/ bàn vào hệ thống
Chọn nút Lưu và thêm mới để lưu và tiếp tục thêm mới phòng/ bàn vào hệ thống Prime POS
Chọn nút Đóng để hủy bỏ thao tác.

Giao diện của mục Quản lý phòng/ bàn - thêm phòng bàn trong Prime POS

Cách để xóa phòng/ bàn trong hệ thống Prime POS phiên bản Food & Beverage

Để xóa phòng/ bàn mới vào hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Quản lý phòng/ bàn

Bước 2:
Nhấp chọn vào các phòng/ bàn muốn xóa.

Bước 3:
Chọn nút Xóa nhiều để xóa phòng/ bàn khỏi hệ thống Prime POS.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấn chọn cụ thể vào một phòng/ bàn bất kỳ và nhấn nút Xóa để xóa riêng phòng/ bàn đó khỏi hệ thống Prime POS.

Giao diện của mục Quản lý phòng/ bàn trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0