Làm thế nào để thêm cửa hàng vào hệ thống Prime Distribution? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm cửa hàng vào hệ thống Prime Distribution?

Cách để thêm cửa hàng vào hệ thống Prime Distribution

Có 3 hướng để thêm cửa hàng vào hệ thống Prime Distribution, bao gồm:
- Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Lazada.
- Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Tiki.
- Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Shopee.

Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Lazada

Để thêm cửa hàng trên trang Lazada vào hệ thống Prime Distribution, người dùng thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống Prime Distribution, tại giao diện trang chủ, người dùng chọn nút Tạo shop nằm trên thanh công cụ của hệ thống.
Sau khi chọn, màn hình sẽ hiển thị giao diện thêm cửa hàng. Tại đây, người dùng chọn nút Tạo cửa hàng (nút tạo cửa hàng này sẽ tự động hiển thị ở giữa màn hình khi bạn đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên).
Lúc này, màn hình sẽ hiển thị 3 trang thương mại điển tử để người dùng có thể chọn thêm vào hệ thống, bao gồm: Lazada, Tiki, Shopee.
Người dùng nhấn chọn Lazada.

Giao diện trang chủ của hệ thống Prime Distribution

Bước 2:
Sau khi nhấn chọn Lazada, người dùng sẽ được đưa đến giao hiện chính của mục thêm cửa hàng từ Lazada (Tham khảo hình bên dưới). Tại đây, người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm cửa hàng bao gồm:
- Quốc gia.
- Email sử dụng trên trang Lazada.
- Mật khẩu sử dụng cho tài khoản trên trang Lazada.

Bước 3:
Sau khi hoàn tất nhập các thông tin cần thiết, chọn nút Submit để hoàn tất thêm cửa hàng trên trang Lazada vào hệ thống Prime Distribution.

Giao hiện chính của mục thêm cửa hàng từ Lazada trong Prime Distribution

Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Tiki (Đang trong quá trình cập nhật)

Thêm cửa hàng từ trang thương mại điện tử Shopee

Để thêm cửa hàng trên trang Shopee vào hệ thống Prime Distribution, người dùng thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống Prime Distribution, tại giao diện trang chủ, người dùng chọn nút Tạo shop nằm trên thanh công cụ của hệ thống.
Sau khi chọn, màn hình sẽ hiển thị giao diện thêm cửa hàng. Tại đây, người dùng chọn nút Tạo cửa hàng (nút tạo cửa hàng này sẽ tự động hiển thị ở giữa màn hình khi bạn đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên).
Lúc này, màn hình sẽ hiển thị 3 trang thương mại điển tử để người dùng có thể chọn thêm vào hệ thống, bao gồm: Lazada, Tiki, Shopee.
Người dùng nhấn chọn Shopee.

Bước 2:
Sau khi nhấn chọn Shopee, người dùng sẽ được đưa đến giao hiện chính của mục thêm cửa hàng từ Shopee (Tham khảo hình bên dưới). Tại đây, người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm cửa hàng bao gồm:
- Thị trường (ví dụ: Nếu thị trường của người dùng là tại Việt Nam, chọn Shopee.vn).
- Email, số điện thoại, hoặc tên tài khoản trên trang Shopee.
- Mật khẩu sử dụng cho tài khoản trên trang Shopee.

Bước 3:
Sau khi hoàn tất nhập các thông tin cần thiết, chọn nút Login để đăng nhập vào trang Shopee, chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác.

Giao hiện chính của mục thêm cửa hàng từ Shopee trong Prime Distribution

Bước 4:
Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện yêu cầu xác nhận đồng bộ cửa hàng trên Shopee vào hệ thống Prime Distribution. Tại đây, người dùng nhập mã OTP (mã OTP được tự động gửi về số điện thoại hoặc email mà người dùng đã nhập trước đó ở Bước 2). Sau khi nhập xong mã OTP, người dùng chọn nút Verify để tiếp tục thao tác.

Giao hiện của mục yêu cầu xác nhận thông tin cho trang Shopee trong Prime Distribution

Bước 5:
Sau khi chọn Verify, hệ thống sẽ tiếp tục hiển thị giao diện yêu cầu xác nhận quyền truy cập vào các dữ liệu trên trang Shopee lần cuối, bao gồm: Hóa đơn, cửa hàng, sản phẩm, giảm giá, vận chuyển...
Người dùng nhấn chọn nút Yes để hoàn tất quá trình thêm cửa hàng từ Shopee vào hệ thống Prime Distribution, chọn No để hủy bỏ thao tác.

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0