Làm thế nào để tạo phiếu chi trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo phiếu chi trong Prime POS?

Cách tạo phiếu chi trong Prime POS

Để tạo phiếu chi trong Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Sổ quỹ.

Bước 2:
Ở mục danh sách sổ quỹ thu/chi bên phải màn hình, chọn nút Tạo phiếu chi.

Giao diện chính danh mục sổ quỹ trong Prime POS

Bước 3:
Sau khi chọn nút Tạo phiếu chi, một cửa sổ để người dùng nhập những thông tin cần thiết cho phiếu chi sẽ hiển thị ra.
Tại đây người dùng có thể điền các thông tin bao gồm:
- Loại chi: Chọn loại chi, để thêm hình thức chi mới vào hệ thống, chọn dấu + bên phải thanh tùy chọn loại chi.
- Thời gian: Chọn ngày tạo phiếu chi.
- Nhóm người nộp: chọn nhóm người nộp bao gồm: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, khác.
- Giá trị: Nhập giá trị thành tiền của phiếu chi.
- Ghi chú: Nhập thêm ghi chú, mô tả cần thiết cho phiếu chi.
Người dùng có thể nhấn chọn hạch toán phiếu chi vào kết quả hoạt động kinh doanh (không bắt buộc).

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập mọi thông tin cần thiết, người dùng chọn nút Lưu để hoàn tất thêm phiếu chi vào hệ thống Prime POS, chọn Thoát để hủy bỏ thao tác.

Cửa sổ thêm thông tin phiếu thu trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0