Làm thế nào để tạo người dùng mới trong hệ thống Prime Dashboard? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo người dùng mới trong hệ thống Prime Dashboard?

Cách tạo người dùng mới trong hệ thống Prime Dashboard

Để tạo người dùng mới trong Prime Dashboard, thực hiện các bước sau (Tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính Prime Dashboard, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Quản lý người dùng.

Bước 2:
Sau khi chọn Quản lý người dùng, hệ thống sẽ hiển thị mục danh sách người dùng. Tại mục này, chọn biểu tượng dấu + ở bên phải màn hình để bắt đầu thêm người dùng mới vào hệ thống Prime Dashboard.

Giao diện mục danh sách người dùng của Prime Dashboard

Bước 3:
Sau khi chọn biểu tượng dấu +, màn hình sẽ chuyển sang giao diện thêm người dùng mới. Tại giao diện này, người dùng có thể tùy chỉnh các thông tin cần thiết cho quá trình tạo người dùng, bao gồm:
- Hình ảnh đại diện của tài khoản người dùng
- Tên người dùng
- Email của người dùng
- Mật khẩu cho tài khoản người dùng
- Mục xác nhận mật khẩu
- Ngày sinh của người dùng

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập mọi thông tin cần thiết, người dùng có thể:
Chọn nút Lưu để hoàn tất quá trình thêm người dùng mới vào hệ thống Prime Dashboard.
Chọn nút Trở về để hủy bỏ thao tác.

Giao diện thêm người dùng mới trong Prime Dashboard

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0