Làm thế nào để tạo một bản mẫu mới trong Prime Dashboard? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo một bản mẫu mới trong Prime Dashboard?

Cách tạo một bản mẫu mới trong Prime Dashboard

Để tạo bản mẫu mới trong hệ thống Prime Dashboard, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Dashboard, ở cột danh mục (menu) bên trái màn hình, chọn danh mục Quản lý bản mẫu

Bước 2:
Tại giao diện chính của mục Quản lý bản mẫu, chọn Biểu tượng dấu + (nút thêm bản mẫu) nằm bên phải màn hình để bắt đầu thêm nguồn dữ liệu mới vào hệ thống.

Giao diện chính của mục Quản lý bản mẫu trong Prime Dashboard

Bước 3:
Sau khi nhấn chọn Biểu tượng dấu + (nút thêm bản mẫu), hệ thống sẽ chuyển sang giao diện hiển thị chi tiết các công cụ để tạo bản mẫu cũng như thông tin bản mẫu để người dùng tùy chọn, chỉnh sửa.
Tại giao diện này, người dùng chọn mục Hộp công cụ nằm bên phải màn hình để có thể tùy chọn loại bản mẫu muốn dùng, ví dụ như: Line, Bar, Pie, Number, Table, Text...
Sau khi nhấn chọn vào một trong các loại bản mẫu, một cửa sổ thông tin chi tiết để người dùng cài đặt cho bản mẫu sẽ được hiển thị ra. Tại cửa sổ thông tin này, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau (xem ảnh minh họa bên dưới):
- Nhập tiêu đề cho bản mẫu
- Chọn vào mục Số liệu (nằm bên cạnh mục Tùy chọn) để điều chỉnh các thông tin sau: Phạm vi ngày áp dụng cho bản mẫu, chọn nguồn dữ liệu cho bản mẫu, chọn loại số liệu áp dụng cho bản mẫu. Sau khi hoàn tất nhập các thông tin trên, chọn nút Lưu để lưu thông tin bản mẫu.
- Chọn vào mục Tùy chọn (nằm bên cạnh mục Số liệu) để hiển thị hoặc không hiển thị trên bản mẫu các thông tin sau: tên nguồn dữ liệu, tiêu đề, phạm vi ngày tự động.
Sau khi hoàn tất điều chỉnh các thông tin trên, chọn nút Lưu để lưu thông tin bản mẫu.

Mô phỏng thao tác chọn và điều chỉnh thông tin cho bản mẫu trong Prime Dashboard

Bước 4:
Sau khi hoàn tất mọi thông tin ở mục Hộp công cụ, chọn tiếp mục Tên bản mẫu.

Bước 5:
Sau khi chọn mục Tên bản mẫu, một khung thông tin để chỉnh sửa tên và mô tả của bản mẫu sẽ được hiển thị, tại đây, người dùng nhập tên muốn đặt cho bản mẫu và nhập mô tả thêm cho bản mẫu.
Sau khi hoàn tất mọi thông tin, chọn nút Lưu để hoàn tất thêm tên và mô tả cho bản mẫu trong Prime Dashboard.

Bước 6:
Để kiểm tra các bản mẫu đã tạo, xem bên mục New Template. Tại đây người dùng có thể xem các bản mẫu đã tạo, người dùng cũng có thể nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (nút số 6) để chỉnh sửa chi tiết thông tin hoặc xóa bản mẫu đó.

Giao diện hiển thị các thông tin chi tiết trong mục thêm bản mẫu của Prime Dashboard

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0