Làm thế nào để tạo hóa đơn nhập hàng trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo hóa đơn nhập hàng trong Prime POS?

Cách tạo hóa đơn nhập trong Prime POS

Để tạo hóa đơn nhập hàng trong Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện trang chủ của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn mục Quản lý kho hàng - Nhập hàng

Bước 2:
Tại mục danh sách hóa đơn nhập hàng ở phần bên phải màn hình, chọn nút Tạo phiếu nhập hàng

Giao diện chính của mục Quản lý kho hàng - Nhập hàng

Bước 3:
Sau khi chọn nút Tạo phiếu nhập hàng, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính của mục tạo phiếu nhập. Tại đây, chọn nhà cung cấp cho phiếu hàng. Nhập tên nhà cung cấp có sẵn vào thanh tìm kiếm nhà cung cấp, hoặc chọn nút Thêm nhà cung cấp để thêm nhà cung cấp mới.

Bước 4:
Kiểm tra, chỉnh sửa thông tin hóa đơn bao gồm: nhập số tiền giảm giá. số tiền cần trả nhà cung cấp.

Bước 5:
Chọn sản phẩm muốn thêm vào phiếu nhập hàng. Có thể nhập tên sản phẩm vào thanh Tìm sản phẩm để tìm và chọn sản phẩm sẵn có. Nếu muốn thêm sản phẩm mới, Chọn nút Thêm sp để thêm sản phẩm mới vào hệ thống, sau đó chọn sản phẩm đó để thêm vào phiếu nhập hàng,

Bước 6: Kiểm tra thông tin phiếu nhập hàng bao gồm: Phương thức thanh toán, nhân viên phụ trách, ngày tạo phiếu. Chọn nút Ghi chú để thêm ghi chú cho phiếu nhập hàng.

Bước 7:
Sau khi hoàn tất các bước trên, người dùng chọn nút Lưu tạm để lưu thông tin phiếu vào hệ thống Prime POS, chọn nút Hoàn tất để hoàn tất quá trình tạo phiếu nhập hàng.

Giao diện chính của mục tạo phiếu nhập trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0