Làm thế nào để tạo gói sản phẩm (combo) cho sản phẩm trong hệ thống Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo gói sản phẩm (combo) cho sản phẩm trong hệ thống Prime POS?

Cách để tạo gói sản phẩm (combo) cho sản phẩm trong hệ thống Prime POS

Trong kinh doanh bán hàng, gói sản phẩm (combo) luôn thúc đẩy khách hàng chuyển đổi từ "có ý định mua hàng" sang "mua hàng". Hiểu được điều đó, Prime POS cũng có tính năng kết hợp nhiều sản phẩm liên quan thành một gói sản phẩm (combo), giúp cho việc bán hàng của người dùng hay doanh nghiệp trở nên thuận lợi, hiệu quả hơn.

Để tạo gói sản phẩm trong Prime POS, thực hiện các thao tác sau (tham khảo hình bên dưới):
Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các tính năng ở bên trái màn hình, chọn mục Sản phẩm.

Bước 2.
Sau khi chọn Sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Sản phẩm, tại đây, chọn nút Thêm gói sản phẩm.

Giao diện của danh mục sản phẩm trong Prime POS

Bước 3:
Sau khi chọn Thêm sản phẩm, người dùng sẽ được đưa sang khung cửa sổ thông tin gói sản phẩm. Tại đây, chọn sản phẩm muốn đóng gói (tham khảo hình bên dưới).
Bên dưới là danh sách các sản phẩm được chọn để đóng gói với các thông tin: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Tồn kho, Giá vốn, Thành tiền
Thông tin mở rộng: Chọn vào đây để thêm số lượng tồn kho tối thiếu (không bắt buộc).

Bước 4:
Sau khi hoàn tất quá trình chọn sản phẩm để đóng gói, người dùng có thể:
- Chọn Lưu để Lưu thông tin vào hệ thống
- Chọn Lưu và thêm mới để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới
- Chọn Thoát để hủy bỏ thao tác

Cửa sổ thông tin sản phẩm trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0