Làm thế nào để tạo bảng điều khiển mới trong Prime Dashboard? - Prime Commerce

Làm thế nào để tạo bảng điều khiển mới trong Prime Dashboard?

Cách tạo bảng điều khiển mới trong Prime Dashboard

Có 2 cách để tạo bảng điều khiển trong hệ thống Prime Dashboard:
- Tạo bảng điều khiển dựa trên bản mẫu có sẵn của hệ thống
- Tạo bảng điều khiển trống (mới) hoàn toàn.

Cách 1: Tạo bảng điều khiển trống (mới).

Bước 1:
Tại giao diện chính Prime Dashboard, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn nút Tạo bảng điều khiển mới nằm ở phần dưới màn hình.

Bước 2:
Sau khi chọn nút Tạo bảng điều khiển mới, màn hình sẽ hiển thị 2 lựa chọn để tạo bảng điều khiển, chọn Tạo bảng trống.

Giao diện chính của mục Tạo bảng điều khiển mới trong Prime Dashboard

Bước 3 (Tham khảo hình GIF minh họa bên dưới):
Sau khi chọn Tạo bảng trống, người dùng sẽ được đưa đến giao diện hiển thị chi tiết các thông tin, công cụ cần thiết để tạo bảng điều khiển mới, trống hoàn toàn.
Khi người dùng chọn bất kỳ loại bản mẫu nào trong mục Hộp công cụ, một cửa sổ sẽ hiển thị để người dùng chỉnh sửa thông tin chi tiết cho bảng điều khiển. Tại cửa sổ này, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:
- Nhập tiêu đề bảng điều khiển
- Chọn vào mục Số liệu để điều chỉnh các thông tin: Phạm vị ngày áp dụng cho bảng điều khiển; Loại nguồn dữ liệu (User data hoặc Demo data); Nguồn dữ liệu; Loại số liệu trong bảng điều khiển.
- Chọn vào mục Tùy chọn để điều chỉnh hiển thị hoặc không hiển thị các thông tin: Tên nguồn Dữ Liệu; Hiển Thị Tiêu Đề Khối; Phạm Vi Ngày Tự Động.
- Chọn vào mục KPI để điều chỉnh hiển thị KPI hoặc không. Nếu chọn hiển thị KPI, người dùng cũng có thể điều chỉnh thêm: Tên KPI; Mô tả KPI; Theo dõi hằng ngày; Giá trị hàng ngày.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh tất cả thông tin, người dùng có thể:
- Chọn nút Lưu để hoàn tất thêm bảng điều khiển mới vào hệ thống Prime Dashboard.
- Chọn nút Hủy để hủy bỏ thao tác.

Mô phỏng thao tác chỉnh sửa thông tin bảng điều khiển trong hệ thống Prime Dashboard.

Cách 2: Tạo bảng điều khiển dựa trên bản mẫu có sẵn của hệ thống

Bước 1:
Tại giao diện chính Prime Dashboard, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn nút Tạo bảng điều khiển mới nằm ở phần dưới màn hình.

Bước 2:
Sau khi chọn nút Tạo bảng điều khiển mới, màn hình sẽ hiển thị 2 lựa chọn để tạo bảng điều khiển, chọn Tạo bảng từ bản mẫu.

Giao diện chính của mục Tạo bảng điều khiển mới trong Prime Dashboard

Bước 3:
Sau khi chọn Tạo bảng từ bản mẫu, màn hình sẽ chuyển sang giao diện danh sách các bản mẫu trong hệ thống Prime Dashboard. Tại đây, người dùng có thể tùy ý lựa chọn bằng nhiều danh mục khác nhau: Bản mẫu của hệ thống (chứa các bản mẫu có sẵn của hệ thống); Bản mẫu của tôi (chứa các bản mẫu mà người dùng đã tạo).
Trong mỗi danh mục cũng bao gồm nhiều loại bản mẫu khác nhau: Bản mẫu cho Facebook, bản mẫu cho Google Analytics, bản mẫu cho Ecommerce.

Bước 4:
Sau khi đã lọc qua các danh mục ở bước 3, nhấn chọn vào bản mẫu mong muốn để thực hiện bước tiếp theo.

Giao diện danh sách các bản mẫu trong hệ thống Prime Dashboard

Bước 5 (tham khảo hình GIF mô phỏng bên dưới):
Sau khi chọn vào một bản mẫu bất kỳ trong hệ thống, màn hình sẽ chuyển sang giao diện thông tin chi tiết về bảng điều khiển. Tại đây, người dùng có thể thay thế các con số mẫu trong bản bảng điều khiển bằng số thực của doanh nghiệp của mình.

Người dùng có thể nhấn nhấn chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm nằm ở góc trái phía trên bảng điều khiển để thực hiện các thao tác sau:
- Nhập tiêu đề bảng điều khiển
- Chọn vào mục Số liệu để điều chỉnh các thông tin: Phạm vị ngày áp dụng cho bảng điều khiển; Loại nguồn dữ liệu (User data hoặc Demo data); Nguồn dữ liệu; Loại số liệu trong bảng điều khiển.
- Chọn vào mục Tùy chọn để điều chỉnh hiển thị hoặc không hiển thị các thông tin: Tên nguồn Dữ Liệu; Hiển Thị Tiêu Đề Khối; Phạm Vi Ngày Tự Động.
- Chọn vào mục KPI để điều chỉnh hiển thị KPI hoặc không. Nếu chọn hiển thị KPI, người dùng cũng có thể điều chỉnh thêm: Tên KPI; Mô tả KPI; Theo dõi hằng ngày; Giá trị hàng ngày.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh tất cả thông tin, người dùng có thể:
- Chọn nút Lưu để hoàn tất thêm bảng điều khiển mới vào hệ thống Prime Dashboard.
- Chọn nút Hủy để hủy bỏ thao tác.

Mô phỏng thao tác chỉnh sửa thông tin bảng điều khiển trong hệ thống Prime Dashboard.

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0