Làm thế nào để sửa/ cập nhật thông tin cho hóa đơn bán hàng trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để sửa/ cập nhật thông tin cho hóa đơn bán hàng trong Prime POS?

Cách sửa/ cập nhật thông tin cho hóa đơn bán hàng trong Prime POS

Để sửa hoặc cập nhật thông tin cho hóa đơn bán hàng trong Prime POS, hãy thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện trang chủ của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn mục Quản lý hóa đơn -> Hóa đơn bán hàng
Tại giao diện của mục Hóa đơn bán hàng, lọc và tìm hóa đơn muốn chỉnh sửa (Xem Làm thế nào để lọc/xem danh sách hóa đơn bán hàng? ). Sau đó, nhấp vào hóa đơn cần sửa/ cập nhật thông tin.

Bước 2:
Tại khung thông tin hóa đơn bán hàng, bạn chỉ có thể sửa một số thông tin nhất định. Chọn NV Thu ngân để chọn tên nhân viên thu ngân phụ trách hóa đơn.

Bước 3:
Chọn NV phục vụ để chọn NV phục vụ hóa đơn

Bước 4:
Chọn Ghi chú để nhập thông tin ghi chú thêm cho hóa đơn

Bước 5:
Kiểm tra tài khoản cập nhật hóa đơn

Bước 6:
Sau khi hoàn tất mọi thông tin, người dùng có thể:
- Chọn nút Cập nhật để cập nhật thông tin trong hóa đơn bán hàng
- Chọn In hóa đơn để in hóa đơn
- Chọn Xóa để xóa hóa đơn
- Chọn Bỏ qua để hủy bỏ thao tác.

Khung thông tin hóa đơn bán hàng

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0