Làm thế nào để lọc/ xem danh sách sổ quỹ thu/chi trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để lọc/ xem danh sách sổ quỹ thu/chi trong Prime POS?

Cách lọc/ xem danh sách sổ thủ quỹ thu/ chi trong Prime POS

Để lọc/ xem danh sách sổ quỹ thu/ chi trong Prime POS, người dùng thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn Sổ quỹ

Bước 2:
Ở mục danh sách sổ quỹ thu/ chi, người dùng có thể nhập các thông tin cần thiết để lọc danh sách sổ quỹ thu/chi nhanh, tiện lợi hơn. Các thông tin có thể lọc bao gồm:
- Toàn thời gian: Lựa chọn thời gian xem sổ quỹ trong một khoảng thời gian nhất định: Hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước...
- Lựa chọn thời gian: Lựa chọn thời gian theo ngày tháng cụ thể, ví dụ: Từ 25-06-2020 đến 14-07-2020.
- Loại chứng từ: Chọn loại chứng từ: phiếu thu hoặc phiếu chi
- Loại thu chi: Chọn loại thu chi, bao gồm: Thu tiền khách trả, Chi tiền trả khách, Chi tiền trả Nhà cung cấp, thu tiền Nhà cung cấp
- Mã phiếu: Nhập mã phiếu thu/ chi.
- Trạng thái: Chọn trạng thái phiếu, bao gồm: Đã thanh toán, Đã xóa
- Kết quả kinh doanh: Chọn kết quả kinh doanh, bao gồm: Đưa vào hạch toán, không hạch toán.
- Nhân viên tạo phiếu: Chọn nhân viên phụ trách phiếu
- Nhóm ngời nộp/nhận: Chọn nhóm người nộp/ nhận, bao gồm: Nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, khác
- Người nộp/ nhận: Nhập tên hoặc số điện thoại của người nộp/ nhận

Bước 3:
Kiểm tra thông tin thống kê từ sổ quỹ thu/chi, các thông tin bao gồm:
1. Quỹ đầu kỳ: Số tiền quỹ đầu kỳ
2. Tổng thu: Tổng doanh thu trong kỳ
3. Tổng chi: Tổng số tiền phải chi trong kỳ
4. Tồn quỹ: Số tiền còn lại vào cuối kỳ

Giao diện chính danh mục Sổ quỹ trong Prime POS

Một số thông tin mở rộng:

Người dùng có thể chọn nút Xuất file Excel để xuất danh sách sổ quỹ thu/chi dưới định dạng file Excel và tự động tải danh sách đó về thiết bị.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tùy chọn điều chỉnh thông tin được sử dụng trong bộ lọc của hệ thống bằng cách nhấn vào nút số 1 (tham khảo hình bên dưới)

This image has an empty alt attribute; its file name is 2020-06-26_132310-1024x722.png
Nút xuất file Excel và nút điều chỉnh thông tin bộ lọc của mục danh sách sổ quỹ thu chi

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0