Làm thế nào để lọc/xem danh sách phòng/bàn trong Prime POS? (chỉ áp dụng cho phiên bản Food & Beverage) - Prime Commerce

Làm thế nào để lọc/xem danh sách phòng/bàn trong Prime POS? (chỉ áp dụng cho phiên bản Food & Beverage)

Cách để lọc/ xem danh sách phòng/bàn trong Prime POS phiên bản Food & Beverage

Để lọc/ xem danh sách phòng/ bàn trong hệ thống Prime POS, thực hiện các bước sau (xem hình tham khảo bên dưới):

Bước 1: Tại giao diện chính của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Quản lý phòng/ bàn

Bước 2: Tại mục danh sách quản lý phòng/ bàn, nhập Tên phòng/ bàn vào thanh tìm kiếm Tên phòng/ bàn, chọn Nhóm phòng/bàn.

Bước 3: Xem danh sách phòng bàn với các thông tin hiển thị bao gồm: Tên phòng/ bàn, Nhóm phòng/ bàn, kiểu phòng/ bàn, số người tối đa cho phòng/ bàn.

Giao diện chính của mục Quản lý phòng/ bàn trong hệ thống Prime POS

Xem và cập nhật thông tin phòng/ bàn:

Để xem chi tiết và cập nhật thông tin của phòng/ bàn, người dùng có thể nhấn chọn vào phòng/ bàn muốn xem (tham khảo hình bên dưới).

Tại đây, người dùng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin sau:
- Tên phòng/ bàn
- Nhóm phòng/ bàn
- Kiểu phòng/ bàn (chọn một trong hai kiểu sau: Phòng hoặc bàn)
- Số thứ tự cho phòng/ bàn
- Số người tối đa trong một phòng/ bàn
- Ghi chú thêm cho phòng/ bàn

Khung thông tin chi tiết phòng/ bàn

Nếu người dùng có chỉnh sửa thông tin phòng/ bàn, chọn nút Cập nhật để hoàn tất quá trình chỉnh sửa, chọn nút Xóa để xóa thông tin phòng/ bàn khỏi hệ thống, chọn Bỏ qua để quay trở lại giao diện chính của mục Phòng/ bàn.

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0