Làm thế nào để lọc/xem danh sách đơn hàng (order) trong Prime Distribution? - Prime Commerce

Làm thế nào để lọc/xem danh sách đơn hàng (order) trong Prime Distribution?

Cách để lọc/xem danh sách đơn hàng (order) trong Prime Distribution

Để lọc và xem chi tiết danh sách các đơn hàng trong hệ thống Prime Distribution, thực hiện các bước sau (xem hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Distribution, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn danh mục Đơn hàng

Bước 2:
Sau khi chọn danh mục Đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị bộ lọc thông tin cho đơn hàng, cũng như danh sách đơn hàng. Người dùng có thể nhập ID đơn hàng vào thanh tìm kiếm ID đơn hàng, điều chỉnh khoảng thời gian cho các đơn hàng muốn xem, và nhấn nút Thêm bộ lọc để lọc thêm thông tin khác.

Bước 3:
Sau khi chọn nút Thêm bộ lọc, màn hình sẽ hiển thị thêm một số thông tin lọc khác bao gồm:
- Tất cả cửa hàng: chọn cửa hàng muốn xem dữ liệu
- Mã đơn hàng
- Tên khách hàng
- Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán như tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
Sau đó, chọn nút Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho danh sách đơn hàng.

Bước 4:
Chọn các tab tình trạng đơn hàng để danh sách thể hiện chi tiết hơn, ví dụ: Tất cả đơn hàng, đơn hàng chưa thanh toán, đơn hàng đã hủy, đơn hàng đã chuyển, đơn hàng đã giao...

Bước 5:
Xem danh sách đơn hàng được hiển thị theo tất cả các thông tin đã lọc ở trên.

Bước 6:
Người dùng có thể chọn nút số 6 (không bắt buộc) để tùy chỉnh các thông tin được hiển thị trên danh sách đơn hàng.

Giao diện chính của mục Đơn hàng trong Prime Distribution

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0