Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin, xem số liệu của nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard? - Prime Commerce

Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin, xem số liệu của nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard?

Cách chỉnh sửa thông tin của nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

Để chỉnh sửa thông tin nguồn dữ liệu trong hệ thống Prime Dashboard, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Dashboard, ở cột danh mục (menu) bên trái màn hình, chọn danh mục Nguồn dữ liệu.

Bước 2:
Tại giao diện chính của mục Nguồn dữ liệu, chọn biểu tượng hình cây bút (nút chỉnh sửa) nằm bên phải màn hình để bắt đầu thêm nguồn dữ liệu mới vào hệ thống.

Giao diện chính của danh mục Nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

Bước 3:
Sau khi nhấn chọn biểu tượng hình cây bút (nút chỉnh sửa), một cửa sổ điều chỉnh thông tin nguồn dữ liệu sẽ được hiển thị. Tại cửa sổ này, người dùng có thể chỉnh sửa tên của nguồn dữ liệu.

Bước 4:
Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa tên nguồn dữ liệu, người dùng có thể:
Nhấn chọn nút Lưu để hoàn tất thao tác chỉnh sửa thông tin nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard.
Nhấn chọn nút Hủy để hủy bỏ thao tác.

Cửa sổ điều chỉnh thông tin nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

Cách xem số liệu của nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

Để xem số liệu nguồn dữ liệu trong hệ thống Prime Dashboard, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Dashboard, ở cột danh mục (menu) bên trái màn hình, chọn danh mục Nguồn dữ liệu.

Bước 2:
Tại giao diện chính của mục Nguồn dữ liệu, chọn biểu tượng 3 dấu chấm (nút số liệu nguồn dữ liệu) nằm bên phải màn hình để bắt đầu thêm nguồn dữ liệu mới vào hệ thống.

Giao diện chính của danh mục Nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

Bước 3:
Sau khi chọn biểu tượng 3 dấu chấm (nút số liệu nguồn dữ liệu), màn hình sẽ hiển thị danh sách số liệu của các nguồn dữ liệu có trong hệ thống Prime Dashboard, bao gồm: ID dữ liệu, tên số liệu, mã số liệu.

Danh sách số liệu nguồn dữ liệu trong Prime Dashboard

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0