Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng trong Prime Influencers? - Prime Commerce

Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng trong Prime Influencers?

Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng trong Prime Influencers

Để chỉnh sửa thông tint tài khoản trong hệ thống Prime Influencers, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Influencers, ở mục Tài khoản nằm bên góc trên, bên phải màn hình, nhấn chọn vào tên tài khoản. Sau đó chọn mục Profile.

Giao diện chính của Prime Influencers

Bước 2:
Sau khi chọn mục Profile, màn hình sẽ hiển thị khung thông tin chi tiết của tài khoản người dùng. Tại đây, chọn vào nút chỉnh sửa (biểu tượng hình cây bút).

Khung thông tin chi tiết của tài khoản người dùng trong Prime Influencers

Bước 3:
Sau khi nhấn chọn nút chỉnh sửa (biểu tượng hình cây bút). Người dùng sẽ có thể chỉnh sửa các thông tin sau:
- Tên người dùng
- Tên tài khoản người dùng
- Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ
- Giới tính
- Hình ảnh đại diện.

Bước 4:
Sau khi hoàn tất chỉnh sửa thông tin, nhấn vào nút Submit để hoàn tất thao tác chỉnh sửa thông tin người dùng trong Prime Influencers.

Khung chỉnh sửa thông tin chi tiết của tài khoản người dùng trong Prime Influencers

Cách thay đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng trong Prime Influencers.

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Influencers, ở mục Tài khoản nằm bên góc trên, bên phải màn hình, nhấn chọn vào tên tài khoản. Sau đó chọn mục Change password.

Giao diện chính của Prime Influencers

Bước 2:
Sau khi chọn mục Change password, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ điều chỉnh mật khẩu trong Prime Influencers. Tại đây, người dùng có thể điều chỉnh các thông tin sau:
- Mật khẩu hiện tại: nhập mật khẩu cũ của bạn.
- Mật khẩu mới: nhập mật khẩu bạn muốn thay đổi.
- Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới của bạn.

Bước 3:
Sau khi hoàn tất điều chỉnh thông tin, chọn nút Change password để hoàn tất thao tác thay đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng trong Prime Influencers.

Cửa sổ điều chỉnh mật khẩu trong Prime Influencers

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0