Hướng dẫn cài đặt tài khoản trên website trong Prime Web - Prime Commerce

Hướng dẫn cài đặt tài khoản trên website trong Prime Web

Cách cài đặt tài khoản trên website trong Prime Web

Để cài đặt tài khoản cho webstie trong hệ thống Prime Web, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của Prime Web, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn mục Settings.

Bước 2:
Sau khi chọn mục Settings, màn hình sẽ hiển thị các mục cài đặt nằm bên phải màn hình. Tại đây, chọn mục Account.

Giao diện chính của mục Settings trong Prime Web

Bước 3:
Sau khi chọn mục Account, màn hình sẽ chuyển sang giao diện hiển thị danh sách các tài khoản trong hệ thống. Tại đây, nhấn chọn nút Add account.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều chỉnh trạng thái tài khoản: Kích hoạt hoặc không kích hoạt. Hoặc chọn xóa tài khoản.

Danh sách các tài khoản trong hệ thống Prime Web

Bước 4:
Sau khi nhấn chọn nút Add account, màn hình sẽ hiển thị giao diện cài đặt thông tin cho tài khoản, tại đây, người dùng nhập các thông tin bao gồm:
- Tên tài khoản
- Mật khẩu
- Email
- Số điện thoại

Bước 5:
Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt quyền hạn của tài khoản trên website cho các mục: Trang, cài đặt, bài viết, sản phẩm...

Bước 6:
Sau khi hoàn tất cài đặt, chọn nút Save để lưu thông tin cài đặt tài khoản trên website trong Prime Web. Chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác.

Giao diện cài đặt thông tin cho tài khoản trong Prime Web

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0