Quảng cáo Youtube TrueView (In-stream) trong luồng

Quảng cáo Youtube TrueView (In-stream) trong luồng giúp nhà quảng cáo tiếp cận người dùng khi họ tương tác với các videos trên Youtube và Google Display Network. Các nhà quảng cáo chỉ trả tiền khi người dùng không chọn nút “Bỏ qua” trong quảng cáo của họ. Vì người xem được cấp quyền tuỳ chọn bỏ qua quảng cáo, nên một lượt xem cũng sẽ tăng số lượt xem video trên Youtube.

Quảng cáo TrueView được xây dựng nhằm phủ sóng độ nhận diện thương hiệu với mức độ hiển thị và tiếp cận thông qua màn hình Youtube. Sử dụng mẫu quảng cáo này khi bạn đã có nội dung video muốn truyền tải trước vượt qua các video khác trên Youtube và trên Google Display Network.

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo 

  • Mẫu quảng cáo

Chất liệu quảng cáo 

  • Video YouTube

Đặc trưng cơ bản

  • Tiếp cận và chỉ trả tiền cho người tiêu dùng đã chọn kết nối với thương hiệu của bạn
  • Tác động đến quyết định mua hàng của họ bằng cách kết hợp thị giác, âm thanh & chuyển động với định dạng nhằm tạo điều kiện tương tác bền vững hơn
  • Đạt được kết quả mà bạn có thể đo lường và tối ưu trước đó
0