Quảng cáo khám phá Youtube

Quảng cáo khám phá Youtube là quảng cáo với mục đích kết nối thương hiệu với khách hàng đã chọn xem quảng cáo của bạn. 

Quảng cáo của bạn sẽ cần hình ảnh đại diện từ video hiển thị với dòng tiêu đề và văn bản mô tả. Kích thước và sự xuất hiện chính xác của mẫu quảng cáo này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí. Tuy nhiên, quảng cáo khám phá Youtube TrueView luôn hấp dẫn mời người xem nhấp vào video. Nhà quảng cáo chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào hình ảnh đại diện của video đó. Video sau đó phát lên trang Youtube Watch hoặc trên kênh của bạn dẫn đến việc tăng số lượt xem rất nhiều. 

Sử dụng định dạng này để quảng cáo video ở những nơi đầy sự khám phá, bao gồm bên cạnh các video Youtube có liên quan, là một phần của kết quả tìm kiếm Youtube, trang chủ Youtube và bên cạnh các nội dung khác trên các trang web. 

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Tiếp cận và chỉ trả tiền cho người tiêu dùng đã chọn kết nối với thương hiệu của bạn
  • Quảng cáo Discovery thu hút số lần nhấp nhiều hơn 5 lần so với quảng cáo in-stream 

Chất liệu quảng cáo 

  • Video YouTube, tiêu đề, mô tả
0