Quảng cáo Bumper Ad trên Youtube

Quảng cáo Bumper Ad trên Youtube hay còn gọi là quảng cáo 6 giây, chỉ hiển thị trên thiết bị di động, không có nút bỏ qua và được mua trên CPM (Cost Per Mille – một trong những nền tảng của các chương trình quảng cáo thông qua Google Ads). Quảng cáo này được thiết kế để truyền tải nhận thức và tiếp cận tập khách hàng tương ứng.

Trên nền tảng của ứng dụng di động, các nhà quảng cáo được thử thách hơn để thu hút sự chú ý của người xem trên màn hình nhỏ. Quảng cáo Bumper ads trên Youtube là định dạng tiếp cận dễ dàng và thuận tiện, đan xen hoàn hảo trong quá trình xem quảng cáo của người tiêu dùng, nhằm củng cố thông điệp của thương hiệu khi được ghép nối với quảng cáo TrueView hoặc Google Preferred – một chương trình YouTube cho phép các nhà quảng cáo trả tiền để đặt quảng cáo của họ trên các video hiệu suất cao trên trang web.

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Tác động đối với thương hiệu giống với quảng cáo TrueView
  • Tối ưu hóa cho thiết bị di động
  • Chiến lược trả tiền cho CPM

Chất liệu quảng cáo 

  • Video YouTube (6 giây trở xuống)
0