Quảng cáo TrueView (in-stream) trong luồng

Quảng cáo TrueView (in-stream) trong luồng giúp nhà quảng cáo tiếp cận người dùng khi họ tương tác với các videos trên Youtube và Google Display Network. các nhà quảng cáo chỉ trả tiền khi người dùng không chọn nút “Bỏ qua” trong quảng cáo của họ. Vì người xem được cấp quyền tùy chọn bỏ qua quảng cáo, nên một lượt xem cũng sẽ tăng số lượt xem video trên Youtube.

Thiết bị hiển thị

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn
  • Ứng dụng YouTube TV

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Chất liệu quảng cáo:

  • Banner: JPG 300×60 (YouTube) hoặc 300×250 (GDN), GIF tĩnh hoặc PNG (150 KB)

Yêu cầu cơ bản:

  • URL video (video được tải lên YouTube)
  • URL hiển thị
  • URL hoàn chỉnh
0