Quảng cáo mua sắm TrueView

Quảng cáo TrueView nhằm mục đích mua sắm là cách đơn giản và hiệu quả để thêm các thông tin của sản phẩm và đường dẫn trang bán hàng đến video của bạn bằng cách liên kết đến trang Google Merchant Center ( Nền tảng giúp bạn tải dữ liệu của cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google, đồng thời cho phép bạn sử dụng dữ liệu đó thông qua tài khoản Google Ads và các dịch vụ khác của Google). 

Với các tính năng nổi bật của sản phẩm được hiển thị trên banner của quảng cáo TrueView trong luồng (in-stream), điều này giúp người xem dễ dàng khám phá và cân nhắc việc mua hàng trước video mà họ đang xem.

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đề xuất

  • Remarketing của Google Ads 

Yêu cầu

  • Nền tảng tải dữ liệu sản phẩm – Google Merchant Center
  • URL video YouTube
  • URL hiển thị
  • URL hoàn chỉnh
0