Quảng cáo khám phá TrueView

Quảng cáo khám phá TrueView hỗ trợ nhà quảng cáo nắm bắt và “thâu tóm” khách hàng tiềm năng tại thời điểm mà họ đang tương tác trên Youtube và các trang web đối tác. Quảng cáo này hiển thị trên trang chủ và kết quả tìm kiếm của Youtube cùng với các video Youtube khác hoặc trên trang web của đối tác. Nhấp chuột vào mẫu quảng cáo này sẽ đưa người dùng đến kênh Youtube để xem video thay vì được phát tại đơn vị quảng cáo đó. 

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Chất liệu quảng cáo:

  • Banner: JPG 300×60 (YouTube) hoặc 300×250 (GDN), GIF tĩnh hoặc PNG (150 KB)

Yêu cầu

  • URL video (video được tải lên YouTube)
  • Hình ảnh thu nhỏ (chọn từ 4 hình thu nhỏ được tạo tự động)
  • Tiêu đề (tối đa 25 ký tự)
  • 2 dòng mô tả (mỗi dòng tối đa 35 ký tự)
0