Quảng cáo hiển thị văn bản

Quảng cáo hiển thị văn bản là giải pháp tự động sáng tạo tối ưu trên Google Display Network. Bạn cần có tiêu đề, mô tả và đường dẫn URL, chúng tôi sẽ giúp bạn hiển thị quảng cáo theo ba loại chính (văn bản gốc, văn bản đơn giản và văn bản phong phú hơn) dựa trên hành vi của người dùng và môi trường xuất bản quảng cáo nhằm đem đến hiệu suất quảng cáo tốt nhất có thể.

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo

Quảng cáo văn bản tiêu chuẩn

 • 1 tiêu đề (tối đa 25 ký tự)
 • 2 mô tả (một mô tả tối đa 35 ký tự )
 • 1 URL hiển thị sử dụng tên miền URL hoàn chỉnh của bạn (tối đa 35 ký tự)

Quảng cáo văn bản mở rộng

 • 2 tiêu đề (tối đa 30 ký tự)
 • 1 mô tả mở rộng (tối đa 80 ký tự)
 • 1 URL sử dụng tên miền URL hoàn chỉnh của bạn
 • 2 tùy chọn đường dẫn được sử dụng trong URL hiển thị quảng cáo (mỗi tối đa 15 ký tự)
0