Trọn gói thương mại

Chúng tôi hiểu rằng 20% người mua hàng đóng góp đến 80% lợi nhuận doanh nghiệp. Vì vậy, gia tăng sự trung thành của khách hàng và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. 

Tại Prime, chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng các gói đăng ký mua hàng theo tháng hoặc năm để đạt được nguồn doanh thu ổn định. 

Prime Commerce sẽ xử lý phần lớn các công việc liên quan đến việc đăng ký trọn gói, bao gồm xây dựng công nghệ, các phương thức thanh toán linh hoạt, theo dõi dữ liệu từ nhiều nguồn, quản lý nhập/xuất kho, quản lý đơn hàng, cho đến tạo lập hóa đơn định kỳ.

0