Quảng cáo dạng trình chiếu hình ảnh

Kết nối với khách hàng của bạn chỉ trong một vài khung hình chuyển động bằng cách sử dụng một bộ sưu tập hình ảnh để xây dựng một video hấp dẫn nhằm thu hút sự tương tác của khách hàng thông qua video đó.

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN:

  • Thời lượng video: Tối đa 15 giây
  • Tỷ lệ khung hình: Dọc (4: 5)
  • Kích thước tệp: Tối đa 4 GB
0