Quảng cáo hình ảnh

Kết hợp đường dẫn liên kết lồng ghép vào hình ảnh bắt mắt nhằm hướng người xem dễ dàng tương tác với quảng cáo của bạn.

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN:

  • Kích thước hình ảnh: 1.080 x 1.080 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 1
  • Văn bản không chiếm hơn 20% tổng thể hình ảnh
0