Ứng dụng quản lý trường học

Ứng dụng quản lý trường học là một hệ thống quản lý chính thức để điều hành các hoạt động học thuật trực tuyến (e-learning). Nó cung cấp và mô phỏng đa dạng các hình thức học tập như thư viện trực tuyến, lớp học/bài giảng trực tuyến, điểm danh của học sinh, lịch sự kiện, thành tựu của học sinh, thời khóa biểu và các tính năng thú vị khác. Một tính năng nổi bật của hệ thống quản lý trường học này đó là tính nắng nhắn tin một – một cho phép học sinh, giáo viên và phụ huynh trao đổi, trò chuyện với nhau!

0