Nhà hàng

Chúng tôi cung cấp giao diện đầy khéo léo và khả năng tùy biến cao cho lĩnh vực nhà hàng và các hình thức tương tự. Dễ dàng thay đổi màu sắc, đơn giản thay đổi bố cục và thêm các thanh menu trượt để gây ấn tượng với khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập những danh mục khác nhau và hiển thị chúng cạnh nhau trên thanh menu. 

 

0