Quảng cáo hiển thị đa dạng

Quảng cáo hiển thị đa dạng cho phép nhà quảng cáo tải lên nhiều chất liệu sáng tạo, bao gồm tiêu đề, mô tả và hình ảnh. Dựa trên cách làm việc của học máy chẳng hạn như tự động trộn lại, sau đó kết hợp và tối ưu hóa quảng cáo của bạn, Google có thể tạo ra hàng chục ngàn mẫu quảng cáo được kết hợp và sử dụng học máy để tìm ra mẫu quảng cáo hoạt động tốt nhất. Điều này giúp quảng cáo của bạn hiển thị thông điệp phù hợp nhất cho từng khách hàng vào tất cả các thời điểm thích hợp trong suốt hành trình mua hàng của họ. 

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Phablet
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo

Yêu cầu

 • Tiêu đề (tối đa 5 tiêu đề, tối đa 30 ký tự)
 • Tiêu đề dài (tối đa 90 ký tự)
 • Mô tả (tối đa 5 mô tả, tối đa 90 ký tự)
 • Hình ảnh (tối đa 15 hình ảnh)
 • Logo (tối đa 5 logo)
 • Tên doanh nghiệp (tối đa 25 ký tự)
 • URL hoàn chỉnh
0