Ưu đãi và chiến dịch

Làm sao bạn có thể tạo ra những khuyến mãi tốt nhất cho khách hàng của mình? Đội ngũ chúng tôi tự tin có thể giúp tất cả chương trình ưu đãi được tối ưu thông qua dữ liệu báo cáo hằng tháng từ nhiều nguồn, bao gồm việc điều chỉnh giá và xu hướng bán hàng được hiển thị trực quan trên hệ thống Prime Dashboard. Nhờ đó công ty của bạn sẽ có được sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

0