Quảng cáo Panorama

Quảng cáo Panorama là bộ sưu tập 3 khung hình bao gồm logo nhãn hàng, hình ảnh chất lượng cao, hình sản phẩm và câu từ cho mẫu quảng cáo đó. Người xem vuốt theo chiều ngang để di chuyển giữa các khung. Sáng tạo dựa trên quảng cáo này giúp nhãn hàng nâng cao nhận thức thông điệp phù hợp với từng tệp khách hàng. 

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Sáng tạo dựa trên dữ liệu

Chất liệu quảng cáo 

  • Logo, hình nền, hình ảnh nhấn, văn bản
0