Quảng cáo Outstream video

Quảng cáo Outstream video là định dạng video chỉ dành cho thiết bị di động hiển thị trên các trang web đối tác và ứng dụng bên ngoài Youtube. 

Quảng cáo bắt đầu với âm thanh bị tắt và người dùng có thể nhấn vào quảng cáo để bật tiếng. 

Các nhà quảng cáo chỉ bị tính phí khi hơn 50% quảng cáo xuất hiện trên màn hình trong 2 giây trở lên khi phát video liên tục.

Các định dạng được tối ưu hoá nhằm hướng tới cách tiếp cận độc đáo với chi phí hiệu quả nhất. 

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Yêu cầu

  • Video (URL YouTube hoặc sử dụng của riêng bạn)
  • Logo (200×200 vuông trong suốt)
  • Tin nhắn/ chú thích
  • URL hiển thị
0