Giải pháp cuộc gọi tiếp cận

Bạn có phân loại, tư vấn và chăm sóc cho từng nhóm khách hàng để sắp xếp và tiếp cận kèm bán sản phẩm dịch vụ của thương hiệu cho họ? 

Với ứng dụng quy trình kép và kỹ thuật công nghệ tự phát triển của Prime Commerce, chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc chủ động gọi và chăm sóc cho khách hàng của bạn nhằm mục đích phát triển kinh doanh thông qua việc bán hàng, chăm sóc khách hàng và bán lại các sản phẩm khác của doanh nghiệp của bạn.

0