Quảng cáo Native Video

Quảng cáo Native Video là minh chứng cho trải nghiệm của người dùng dần tốt hơn vì chúng phù hợp với giao diện trang chủ xuất bản ra quảng cáo đó, dẫn đến mức độ tăng tương tác và khả năng hiển thị cao hơn. Quảng cáo này giúp nhãn hàng thích nghi nhanh với thị trường bởi họ tận dụng các chất liệu quảng cáo thêm vào mẫu quảng cáo có sẵn. Sau đó chỉ cần tải lên và video đó sẽ tăng lượt tiếp cận trên kho hiển thị cao cấp, bao gồm cả Video ngoài luồng của Google (Google Outstream Video).

Thiết bị hiển thị

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Video
  • Xây dựng nhanh

Chất liệu quảng cáo 

  • Video, logo, hình ảnh, tiêu đề, mô tả và kêu gọi hành động
0