Quảng cáo native cài đặt ứng dụng

Quảng cáo native cài đặt ứng dụng là minh chứng cho trải nghiệm của người dùng dần tốt hơn vì chúng phù hợp với giao diện trang chủ xuất bản ra quảng cáo đó, dẫn đến mức độ tăng tương tác và khả năng hiển thị cao hơn. Quảng cáo này giúp nhãn hàng thích nghi nhanh với thị trường bởi họ tận dụng các chất liệu quảng cáo thêm vào mẫu quảng cáo có sẵn. Sau đó chỉ cần tải lên và đẩy ứng dụng của bạn lên kho hiển thị cao cấp của Google.

Thiết bị hiển thị

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Xây dựng nhanh
  • Ứng dụng di động
  • Trang web trên thiết bị di động

Chất liệu quảng cáo 

  • Logo, hình ảnh, tiêu đề, mô tả và kêu gọi hành động
0