Ứng dụng nhắn tin

Với ứng dụng nhắn tin này, bạn có thể gửi tin nhắn đến bất kỳ ai trong danh bạ một cách miễn phí, sử dụng tín hiệu Internet như wifi hoặc 4G, 3G, 2G.

0