Quảng cáo Lightbox

Quảng cáo Lightbox là một dạng truyền thông đa phương tiện mở rộng, kết hợp với các chất liệu quảng cáo chẳng hạn như video, hình ảnh và bản đồ để lấp đầy không gian có sẵn của mẫu quảng cáo đó. 

Lightbox ad có thể chứa video, bộ sưu tập hình ảnh, trang trình bày sản phẩm hoặc kết hợp các tài sản quảng cáo này lại với nhau. 

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • “Bùng nổ” quảng cáo trên trang chủ
 • Mẫu quảng cáo bán tùy chỉnh

Đề xuất 

 • Ảnh bìa video YouTube

Yêu cầu

 • Logo
 • Tin nhắn / chú thích
 • Kêu gọi hành động (Call – to – action)
 • Đường dẫn URL kêu gọi hành động
 • Màu nền
 • Màu nhấn
0