Quảng cáo trải nghiệm tức thời

Tạo trải nghiệm cho người xem quảng cáo ở chế độ chân thực và tùy chỉnh chủ động hơn chẳng hạn như nghiêng mình để xem hình ảnh toàn cảnh, vuốt lên để khám phá thêm nhiều hình ảnh thu hút hoặc phóng to ra để xem thông tin chi tiết.

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN:

  • Kích thước hình ảnh: 1.080 x 1.080 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 1
  • Văn bản không chiếm hơn 20% tổng thể hình ảnh
0