Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Quảng cáo hiển thị hình ảnh là một cách truyền thông tuyệt vời với khách hàng thông qua Google Display Network, chẳng hạn như thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. Quảng cáo hiển thị hình ảnh chiếm 67% quảng cáo GDN nhằm cung cấp cho các nhà quảng cáo những cơ hội tốt để tiếp cận và truyền cảm hứng mua hàng cho khách hàng. 

Thiết bị tương ứng

 • Máy tính bảng
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo
 • Tải lên quảng cáo của riêng bạn

Yêu cầu cho quảng cáo không mang tính hoạt hình 

 • Loại tệp: JPG, PNG hoặc GIF
 • Kích thước tệp: 150 KB hoặc nhỏ hơn
 • Kích thước quảng cáo khu vực và tuân thủ IAB có sẵn

Yêu cầu cho quảng cáo mang tính hoạt hình

 • Loại tệp: GIF
 • Kích thước tệp: 150 KB hoặc nhỏ hơn
 • Kích thước tiêu chuẩn của banner quảng cáo trực tuyến theo khu vực.

Yêu cầu quảng cáo HTML5

 • Loại tệp: Tệp ZIP có HTML, CSS, JS, GIF, PNG, JPG hoặc SVG
 • Kích thước tệp: 150 KB hoặc nhỏ hơn
0