Quảng cáo ứng dụng Google

Quảng cáo ứng dụng Google là một sản phẩm cài đặt ứng dụng Google tự động, cho phép nhà quảng cáo dễ dàng có được các cài đặt dựa trên mục tiêu kinh doanh của họ và tiếp cận người dùng thông qua công cụ Google được tìm kiếm trên mobile, GDn, Admob, Youtube và Gmail.

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Di động

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo

Đề xuất

 • Sử dụng tất cả 10 vị trí quảng cáo để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và hiệu suất trên tất cả các kích thước quảng cáo tương ứng.

Kích thước mẫu quảng cáo:

 • 320×480
 • 1200×628
 • 320×50
 • 320×100
 • 336×280
 • 1024×768
 • 768×1024 (cho máy tính bảng)
0