Quảng cáo hiển thị trên Gmail

Quảng cáo hiển thị trên Gmail cung cấp hướng đi mới nhằm kết nối tất cả các người dùng Gmail thông qua việc sáng tạo và sử dụng định dạng quảng cáo có tác động cao. Lưu ý: Gmail là nền tảng đạt hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo
 • Quảng cáo được tạo tùy chỉnh

Trạng thái quảng cáo cơ bản 

 • Logo (tối đa 144×144 pixel)
 • Tên nhà quảng cáo (tối đa 15 ký tự)
 • Tiêu đề (tối đa 25 ký tự)
 • Mô tả (tối đa 100 ký tự)

Trạng thái quảng cáo mở rộng

 • URL hiển thị
 • URL hoàn chỉnh 
 • Các định dạng: JPG, PNG, GIF
 • Yêu cầu bổ sung khác nhau theo mẫu

Quảng cáo Gmail với HTML tùy chỉnh

 • Đa dạng URL đích
 • Video YouTube
 • Tiện ích mở rộng cuộc gọi- nhấp để gọi
 • Các mẫu cơ bản 
0